SVHO is een afkorting van Stichting Vrijwillig samenwerkende Hulporganisaties Ontwikkelingslanden. Oorspronkelijk, in 1994, werd SVHO opgericht als samenwerkingsverband tussen een aantal particuliere hulporganisaties die projecten ondersteunden in Sri Lanka.

Tegenwoordig is SVHO een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het financieel ondersteunen van projecten in Sri Lanka die zich richten op hulp aan kinderen: weeskinderen, straatkinderen, gehandicapte en verwaarloosde kinderen, arme scholieren en kinderen van sloppenwijkbewoners. Centraal staat het geven van steun op het gebied van zorg, onderwijs en ontwikkeling van de kinderen. Een grote mate van samenwerking bestaat met Stichting Horizon Holland. Beide organisaties huizen in het zelfde pand aan de Laan van Meerdervoort 245  in Den Haag.

De oorspronkelijke opzet van SVHO - samenwerking van vrijwilligersorganisaties - bestaat tegenwoordig nog in de vorm van samenwerking met zo’n vijftien bevriende organisaties op het gebied van kledingdistributie. SVHO ontvangt enkele keren per jaar grote hoeveelheden nieuwe - maar vanwege een kleine imperfectie afgekeurde - kleding van een internationaal kledingbedrijf. Deze kleding verdeelt SVHO over haar uitgebreide netwerk van particuliere organisaties die de kleding verspreiden in zo’n 20 arme landen. Zie verder onder ‘Kleding de hele wereld over.’  

De bestuursleden van SVHO doen hun werk als vrijwilligers en worden niet betaald. Zij bezoeken geregeld de projecten in Sri Lanka om de voortgang te bespreken met de lokale contactpersonen. SVHO ondersteunt kleinschalige projecten, waarbij de betrokkenheid van de lokale bevolking uitgangspunt is. De projecten staan onder supervisie van de mensen uit het land zelf. Zij houden het toezicht en zorgen ervoor dat de hulp inderdaad terecht komt waar nodig is.

Voor financiële steun voor de projecten doet SVHO een beroep op particulieren, verenigingen, kerkgemeenschappen en scholen.

Het bankrekeningnummer van SVHO is NL26 INGB 0000 4226 66.